15:54

Gegen ACTA in München

Gegen ACTA in München

Największa niemiecka demonstracja przeciw ACTA odbyła się w Monachium, gromadząc ponad 16000 przeciwników kontrowersyjnego prawa.

22:13

Newsweek! Ty piracie!

Newsweek! Ty piracie!
Wystarczyła chwila potrzebna na przewertowanie zawartości całego numeru Newsweeka, by z całą stanowczością stwierdzić, że już nigdy w życiu go nie kupię. Wam polecam to samo!

I to wcale nie ze względu na fakt, że Wojciech Maziarski, redaktor naczelny, we wstępniaku jasno daje do zrozumienia, że nie protestuje i nie będzie protestował przeciwko umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi.* Okazało się po prostu, że na ponad 100 stronach nie ma co czytać.


Copyright © 2016 MARTIN ZALEWSKI